{ Blogazine }

韓國女生認為美係天然靚,但肌膚輪廓都不一定是天生就美美的,更多的是努力一步步變美。


總查看: 105,769
2 FANS
More

凹凸洞療程成效比併,變番徹底平滑可以點? _上篇


查看: 3925|評論:

2014-10-28 11:07

摘要: 最苦惱的皮膚問題,唔同年齡會有不同需要。但有一個皮膚問題,係橫掃好幾個年齡層啊! 就係凹凸洞!!老一點GE媽媽都會話,凹凸洞係無得救,而好多朋友都好似我一樣經歷凹凹凸凸的肌膚10年以上,都會好失望咁講,知道無 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION